vrijdag 9 augustus 2019

Gallische en Romeinse wegen

Dat het wegennet rond Saint Pompon goed ontwikkeld is, komt door de lange, lange geschiedenis van het dorp. Van de grot onder château Castelvieil was al lang bekend dat deze zowel Neanderthalers als "gewone" IJstijd-mensen waren bewoond. In 1986 werd net buiten het dorp de grot Des Rougies ontdekt waar enorm veel werd opgegraven. Zo werd bewezen dat er sinds de IJstijd onophoudelijk een dorpje was geweest. De grot zelf, zo bleek, was nooit bewoond geweest. Een instorting zorgde er echter voor dat de gehele bovengrond in de grot was gevallen, met inbegrip van veel bewoningssporen uit alle tijden.
Toen de Romeinen ten tonele verschenen, bestond er al een indrukwekkend Gallisch wegennet, zowel tussen dorpen als tussen bewoningen en drink- en graasplaatsen. Hele mooie voorbeelden van een authentieke, onaangeroerde Gallische weg is te vinden tussen Saint Pompon en het 7 kilometer verder gelegen Daglan. De weg loopt vanaf een hoog punt (waar vermoedelijk ooit bewoning was) naar het riviertje de Lousse beneden in het dal. Het weggetje was zodanig aangelegd dat een boer zich met zijn koe, varken of geiten kon verplaatsen zonder de dieren in bedwang te houden. Ze konden vanwege de stenen muren geen kant op. Langs dit weggetje zijn de vroegere bewoningen en zelfs arbeidsplaatsen nog goed te zien.

Authentieke Gallische weg

Ook tussen Saint Pompon en Daglan zien we en Gallische weg. Deze werd door de oude Romeinen aangepast en maakte deel uit van de hoofdweg tussen Vesuna (Périgueux) en Divona (Cahors). Dit traject was weer onderdeel van de lange weg tussen Rome en het huidige België. De Romeinse wegen waren zeer belangrijk. Op de eerste plaats maakten ze snelle troepenverplaatsingen mogelijk, ten tweede ware het handelsroutes waarlangs specialiteiten van alle veroverde regio's naar Rome werden gebracht. Daarnaast waren de wegen belangrijk als communicatiemiddel. De Romeinen beschikten hiertoe over een ingenieus georganiseerd koeriersnetwerk. Het wegtraject waar het hier om gaat, liep over de heuvel heen. Vandaag kunt u daarom nog steeds genieten van prachtige vergezichten. Langs deze weg zien we ook een cabane (volledig stenen gebouwtje), vermoedelijk een schuilplaats bij slecht weer.

Prachtige vergezichten...

Cabane - schuilhut


Er zijn nog meer Gallische en Romeinse wegen te vinden, Saint Pompon was namelijk een kruispunt van wegen. Dat is voor een andere keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten